User Tools

Site Tools


31-21970-tyle-la-gi

Tyle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21970
Tên thay thế 1999 XC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9146232
Viễn điểm quỹ đạo 2.6894002
Độ lệch tâm 0.1682826
Chu kỳ quỹ đạo 1275.7327703
Độ bất thường trung bình 176.14863
Độ nghiêng quỹ đạo 6.14996
Kinh độ của điểm nút lên 74.37843
Acgumen của cận điểm 269.40749
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21970 Tyle (1999 XC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1]

  1. ^ http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPTêns.html
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21970 Tyle
31-21970-tyle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)