User Tools

Site Tools


31-21964-kevinhousen-la-gi

21964 Kevinhousen (tên chỉ định: 1999 VK213) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21964 Kevinhousen
31-21964-kevinhousen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)