User Tools

Site Tools


31-21956-thangada-la-gi

Thangada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21956
Tên thay thế 1999 VE179
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4951997
Viễn điểm quỹ đạo 3.0507571
Độ lệch tâm 0.1001734
Chu kỳ quỹ đạo 1686.6234829
Độ bất thường trung bình 189.53277
Độ nghiêng quỹ đạo 9.89659
Kinh độ của điểm nút lên 148.51181
Acgumen của cận điểm 23.64459
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21956 Thangada (1999 VE179) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21956 Thangada
31-21956-thangada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)