User Tools

Site Tools


31-21952-terry-la-gi

Terry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21952
Tên thay thế 1999 VD165
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0756846
Viễn điểm quỹ đạo 2.8726996
Độ lệch tâm 0.1610657
Chu kỳ quỹ đạo 1421.5054746
Độ bất thường trung bình 212.96060
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77728
Kinh độ của điểm nút lên 322.32601
Acgumen của cận điểm 294.28982
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21952 Terry (1999 VD165) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21952 Terry
31-21952-terry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)