User Tools

Site Tools


31-21949-tatulian-la-gi

Tatulian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21949
Tên thay thế 1999 VA156
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3756449
Viễn điểm quỹ đạo 3.0504579
Độ lệch tâm 0.1243642
Chu kỳ quỹ đạo 1632.2454070
Độ bất thường trung bình 261.92433
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36530
Kinh độ của điểm nút lên 40.87146
Acgumen của cận điểm 68.95229
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21949 Tatulian (1999 VA156) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21949 Tatulian
31-21949-tatulian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)