User Tools

Site Tools


31-21945-kleshchonok-la-gi

21945 Kleshchonok (1999 VL135) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Valery Volodymyrovich Kleshchonok, nhà thiên văn ở Đại học Kiev, Kiev, Ukraine.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21945 Kleshchonok
31-21945-kleshchonok-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)