User Tools

Site Tools


31-21939-kasmith-la-gi

Kasmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21939
Tên thay thế 1999 VJ89
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8268787
Viễn điểm quỹ đạo 3.0092707
Độ lệch tâm 0.0312521
Chu kỳ quỹ đạo 1820.7195150
Độ bất thường trung bình 1.17576
Độ nghiêng quỹ đạo 1.48226
Kinh độ của điểm nút lên 195.88943
Acgumen của cận điểm 106.05932
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21939 Kasmith (1999 VJ89) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21939 Kasmith
31-21939-kasmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)