User Tools

Site Tools


31-21937-basheehan-la-gi

Basheehan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21937
Tên thay thế 1999 VV80
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8101325
Viễn điểm quỹ đạo 3.0376681
Độ lệch tâm 0.0389096
Chu kỳ quỹ đạo 1826.1744673
Độ bất thường trung bình 19.91824
Độ nghiêng quỹ đạo 1.05085
Kinh độ của điểm nút lên 231.28611
Acgumen của cận điểm 40.57304
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21937 Basheehan (1999 VV80) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21937 Basheehan
31-21937-basheehan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)