User Tools

Site Tools


31-21936-ryan-la-gi

Ryan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21936
Tên thay thế 1999 VH79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0282341
Viễn điểm quỹ đạo 2.4794055
Độ lệch tâm 0.1000904
Chu kỳ quỹ đạo 1235.8826159
Độ bất thường trung bình 318.40838
Độ nghiêng quỹ đạo 2.06366
Kinh độ của điểm nút lên 330.91206
Acgumen của cận điểm 290.30754
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

21936 Ryan (1999 VH79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21936 Ryan
31-21936-ryan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)