User Tools

Site Tools


31-21932-rios-la-gi

Rios
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21932
Tên thay thế 1999 VP65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6795058
Viễn điểm quỹ đạo 3.0979040
Độ lệch tâm 0.0724197
Chu kỳ quỹ đạo 1793.3010343
Độ bất thường trung bình 300.99214
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23449
Kinh độ của điểm nút lên 64.08824
Acgumen của cận điểm 302.49116
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21932 Rios (1999 VP65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21932 Rios
31-21932-rios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)