User Tools

Site Tools


31-21928-prabakaran-la-gi

Prabakaran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21928
Tên thay thế 1999 VX55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5355562
Viễn điểm quỹ đạo 2.9185888
Độ lệch tâm 0.0702278
Chu kỳ quỹ đạo 1644.9149510
Độ bất thường trung bình 132.40900
Độ nghiêng quỹ đạo 4.08005
Kinh độ của điểm nút lên 213.24447
Acgumen của cận điểm 12.56518
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21928 Prabakaran (1999 VX55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21928 Prabakaran
31-21928-prabakaran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)