User Tools

Site Tools


31-21927-sarahpierz-la-gi

Sarahpierz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21927
Tên thay thế 1999 VB55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7806739
Viễn điểm quỹ đạo 3.3570295
Độ lệch tâm 0.0939041
Chu kỳ quỹ đạo 1963.6418618
Độ bất thường trung bình 270.51465
Độ nghiêng quỹ đạo 1.85704
Kinh độ của điểm nút lên 201.35968
Acgumen của cận điểm 127.16667
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21927 Sarahpierz (1999 VB55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21927 Sarahpierz
31-21927-sarahpierz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)