User Tools

Site Tools


31-21926-jacobperry-la-gi

Jacobperry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21926
Tên thay thế 1999 VH54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9387068
Viễn điểm quỹ đạo 3.1507370
Độ lệch tâm 0.0348193
Chu kỳ quỹ đạo 1940.5278872
Độ bất thường trung bình 6.09562
Độ nghiêng quỹ đạo 0.50959
Kinh độ của điểm nút lên 72.70883
Acgumen của cận điểm 173.80099
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21926 Jacobperry (1999 VH54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21926 Jacobperry
31-21926-jacobperry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)