User Tools

Site Tools


31-21925-supasternak-la-gi

Supasternak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21925
Tên thay thế 1999 VW53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0545830
Viễn điểm quỹ đạo 2.6011454
Độ lệch tâm 0.1173957
Chu kỳ quỹ đạo 1297.2834596
Độ bất thường trung bình 2.28643
Độ nghiêng quỹ đạo 5.10646
Kinh độ của điểm nút lên 31.13357
Acgumen của cận điểm 154.95789
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21925 Supasternak (1999 VW53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21925 Supasternak
31-21925-supasternak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)