User Tools

Site Tools


31-21924-alyssaovaitt-la-gi

Alyssaovaitt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21924
Tên thay thế 1999 VN53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3633813
Viễn điểm quỹ đạo 2.7208473
Độ lệch tâm 0.0703088
Chu kỳ quỹ đạo 1480.4407864
Độ bất thường trung bình 168.36907
Độ nghiêng quỹ đạo 5.05779
Kinh độ của điểm nút lên 28.45804
Acgumen của cận điểm 230.42160
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21924 Alyssaovaitt (1999 VN53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21924 Alyssaovaitt
31-21924-alyssaovaitt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)