User Tools

Site Tools


31-21922-mocz-la-gi

Mocz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21922
Tên thay thế 1999 VK49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9371536
Viễn điểm quỹ đạo 2.5577068
Độ lệch tâm 0.1380584
Chu kỳ quỹ đạo 1230.6306849
Độ bất thường trung bình 331.33086
Độ nghiêng quỹ đạo 7.19649
Kinh độ của điểm nút lên 25.08689
Acgumen của cận điểm 230.82132
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21922 Mocz (1999 VK49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21922 Mocz
31-21922-mocz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)