User Tools

Site Tools


31-21921-camdenmiller-la-gi

21921 Camdenmiller
Tên
Tên Camdenmiller
Tên chỉ định 1999 VE49
Phát hiện
Người phát hiện LINEAR
Ngày phát hiện 3 tháng 11 năm 1999
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1671605
Bán trục lớn (a) 2.2939112 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9107583 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6777809 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.48 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.8189°
Kinh độ (Ω) 259.20737°
Acgumen (ω) 19.63879°
Độ bất thường trung bình (M) 215.20403°

21921 Camdenmiller là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 1.9836232 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1671605 và chu kỳ quỹ đạo là 1269.3023872 ngày (3.48 năm).[1]

Caesar có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.66346981 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 4.81869°.

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi LINEAR.

Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của Camden Yinhung Miller, người đã vào chung kết giải Cuộc thi nhà khoa học trẻ kênh Discovery Channel năm 2005.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2008. 
31-21921-camdenmiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)