User Tools

Site Tools


31-21919-luga-la-gi

Luga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21919
Tên thay thế 1999 VV47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9002673
Viễn điểm quỹ đạo 3.2379653
Độ lệch tâm 0.0550155
Chu kỳ quỹ đạo 1963.8958478
Độ bất thường trung bình 302.92713
Độ nghiêng quỹ đạo 8.28819
Kinh độ của điểm nút lên 288.85843
Acgumen của cận điểm 0.98031
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21919 Luga (1999 VV47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21919 Luga
31-21919-luga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)