User Tools

Site Tools


31-21915-lavins-la-gi

Lavins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21915
Tên thay thế 1999 VE35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2245025
Viễn điểm quỹ đạo 2.8266253
Độ lệch tâm 0.1192056
Chu kỳ quỹ đạo 1466.0067844
Độ bất thường trung bình 153.29752
Độ nghiêng quỹ đạo 4.39231
Kinh độ của điểm nút lên 64.08502
Acgumen của cận điểm 236.75976
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21915 Lavins (1999 VE35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21915 Lavins
31-21915-lavins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)