User Tools

Site Tools


31-21914-melakabinoff-la-gi

Melakabinoff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21914
Tên thay thế 1999 VX34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8666238
Viễn điểm quỹ đạo 2.7354826
Độ lệch tâm 0.1887959
Chu kỳ quỹ đạo 1274.9361124
Độ bất thường trung bình 294.01312
Độ nghiêng quỹ đạo 5.51994
Kinh độ của điểm nút lên 243.39256
Acgumen của cận điểm 30.74276
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21914 Melakabinoff (1999 VX34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21914 Melakabinoff
31-21914-melakabinoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)