User Tools

Site Tools


31-21913-taylorjones-la-gi

Taylorjones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21913
Tên thay thế 1999 VK28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5594798
Viễn điểm quỹ đạo 2.8562624
Độ lệch tâm 0.0548000
Chu kỳ quỹ đạo 1627.5727461
Độ bất thường trung bình 320.60546
Độ nghiêng quỹ đạo 1.64908
Kinh độ của điểm nút lên 242.34348
Acgumen của cận điểm 176.41115
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21913 Taylorjones (1999 VK28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21913 Taylorjones
31-21913-taylorjones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)