User Tools

Site Tools


31-21903-wallace-la-gi

Wallace
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21903
Tên thay thế 1999 VE12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9252601
Viễn điểm quỹ đạo 3.1862057
Độ lệch tâm 0.0426977
Chu kỳ quỹ đạo 1951.0639558
Độ bất thường trung bình 162.82978
Độ nghiêng quỹ đạo 9.72437
Kinh độ của điểm nút lên 29.12909
Acgumen của cận điểm 74.59173
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

21903 Wallace (1999 VE12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21903 Wallace
31-21903-wallace-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)