User Tools

Site Tools


31-21862-joshuajones-la-gi

Joshuajones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21862
Tên thay thế 1999 TV189
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8302003
Viễn điểm quỹ đạo 3.2918745
Độ lệch tâm 0.0754114
Chu kỳ quỹ đạo 1956.1464567
Độ bất thường trung bình 290.94168
Độ nghiêng quỹ đạo 8.71910
Kinh độ của điểm nút lên 291.99955
Acgumen của cận điểm 17.32955
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21862 Joshuajones (1999 TV189) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21862 Joshuajones
31-21862-joshuajones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)