User Tools

Site Tools


31-21861-maryhedberg-la-gi

Maryhedberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21861
Tên thay thế 1999 TU189
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8378114
Viễn điểm quỹ đạo 3.1003164
Độ lệch tâm 0.0442067
Chu kỳ quỹ đạo 1868.6490264
Độ bất thường trung bình 106.71772
Độ nghiêng quỹ đạo 9.45930
Kinh độ của điểm nút lên 285.17544
Acgumen của cận điểm 248.00285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21861 Maryhedberg (1999 TU189) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21861 Maryhedberg
31-21861-maryhedberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)