User Tools

Site Tools


31-21860-joannaguy-la-gi

Joannaguy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21860
Tên thay thế 1999 TX180
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5983369
Viễn điểm quỹ đạo 2.7723259
Độ lệch tâm 0.0323962
Chu kỳ quỹ đạo 1607.2937562
Độ bất thường trung bình 298.24114
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31126
Kinh độ của điểm nút lên 123.75566
Acgumen của cận điểm 328.35059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21860 Joannaguy (1999 TX180) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21860 Joannaguy
31-21860-joannaguy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)