User Tools

Site Tools


31-21856-heathermaria-la-gi

Heathermaria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21856
Tên thay thế 1999 TR150
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8600657
Viễn điểm quỹ đạo 2.5646461
Độ lệch tâm 0.1592376
Chu kỳ quỹ đạo 1201.9348346
Độ bất thường trung bình 312.57161
Độ nghiêng quỹ đạo 5.44691
Kinh độ của điểm nút lên 250.48892
Acgumen của cận điểm 20.59182
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

21856 Heathermaria (1999 TR150) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21856 Heathermaria
31-21856-heathermaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)