User Tools

Site Tools


31-21854-brendandwyer-la-gi

Brendandwyer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21854
Tên thay thế 1999 TJ147
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2915922
Viễn điểm quỹ đạo 2.9445124
Độ lệch tâm 0.1246958
Chu kỳ quỹ đạo 1547.2692696
Độ bất thường trung bình 59.51557
Độ nghiêng quỹ đạo 4.59795
Kinh độ của điểm nút lên 71.51462
Acgumen của cận điểm 243.39783
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21854 Brendandwyer (1999 TJ147) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21854 Brendandwyer
31-21854-brendandwyer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)