User Tools

Site Tools


31-21853-kelseykay-la-gi

Kelseykay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21853
Tên thay thế 1999 TU146
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7676787
Viễn điểm quỹ đạo 3.2105753
Độ lệch tâm 0.0740846
Chu kỳ quỹ đạo 1887.6217995
Độ bất thường trung bình 214.00866
Độ nghiêng quỹ đạo 4.37674
Kinh độ của điểm nút lên 147.62334
Acgumen của cận điểm 257.22643
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21853 Kelseykay (1999 TU146) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21853 Kelseykay
31-21853-kelseykay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)