User Tools

Site Tools


31-21852-bolander-la-gi

Bolander
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21852
Tên thay thế 1999 TR143
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0551760
Viễn điểm quỹ đạo 2.7941956
Độ lệch tâm 0.1523949
Chu kỳ quỹ đạo 1379.0551404
Độ bất thường trung bình 359.52038
Độ nghiêng quỹ đạo 5.88679
Kinh độ của điểm nút lên 328.67448
Acgumen của cận điểm 162.56084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21852 Bolander (1999 TR143) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21852 Bolander
31-21852-bolander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)