User Tools

Site Tools


31-21846-wojakowski-la-gi

Wojakowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21846
Tên thay thế 1999 TT114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1403289
Viễn điểm quỹ đạo 2.6683211
Độ lệch tâm 0.1098005
Chu kỳ quỹ đạo 1361.7211338
Độ bất thường trung bình 247.21492
Độ nghiêng quỹ đạo 1.73337
Kinh độ của điểm nút lên 316.67736
Acgumen của cận điểm 270.36493
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21846 Wojakowski (1999 TT114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21846 Wojakowski
31-21846-wojakowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)