User Tools

Site Tools


31-21840-ghoshchoudhury-la-gi

Ghoshchoudhury
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21840
Tên thay thế 1999 TT101
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0837135
Viễn điểm quỹ đạo 2.5543499
Độ lệch tâm 0.1014726
Chu kỳ quỹ đạo 1289.9071751
Độ bất thường trung bình 134.92557
Độ nghiêng quỹ đạo 7.42519
Kinh độ của điểm nút lên 94.24412
Acgumen của cận điểm 315.24315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21840 Ghoshchoudhury (1999 TT101) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21840 Ghoshchoudhury
31-21840-ghoshchoudhury-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)