User Tools

Site Tools


31-21829-kaylacornale-la-gi

Kaylacornale
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21829
Tên thay thế 1999 TZ92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8356874
Viễn điểm quỹ đạo 2.7121870
Độ lệch tâm 0.1927273
Chu kỳ quỹ đạo 1252.4665328
Độ bất thường trung bình 215.64874
Độ nghiêng quỹ đạo 7.24191
Kinh độ của điểm nút lên 142.14769
Acgumen của cận điểm 181.83945
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21829 Kaylacornale (1999 TZ92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21829 Kaylacornale
31-21829-kaylacornale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)