User Tools

Site Tools


31-21827-chingzhu-la-gi

Chingzhu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21827
Tên thay thế 1999 TS91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3192932
Viễn điểm quỹ đạo 2.5669382
Độ lệch tâm 0.0506822
Chu kỳ quỹ đạo 1394.8081598
Độ bất thường trung bình 235.50852
Độ nghiêng quỹ đạo 8.20178
Kinh độ của điểm nút lên 135.39707
Acgumen của cận điểm 85.55924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21827 Chingzhu (1999 TS91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21827 Chingzhu
31-21827-chingzhu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)