User Tools

Site Tools


31-21826-youjiazhong-la-gi

Youjiazhong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21826
Tên thay thế 1999 TJ91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9039096
Viễn điểm quỹ đạo 2.6142892
Độ lệch tâm 0.1572263
Chu kỳ quỹ đạo 1240.2276948
Độ bất thường trung bình 229.51127
Độ nghiêng quỹ đạo 1.77509
Kinh độ của điểm nút lên 66.93101
Acgumen của cận điểm 253.86553
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

21826 Youjiazhong (1999 TJ91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21826 Youjiazhong
31-21826-youjiazhong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)