User Tools

Site Tools


31-21825-zhangyizhong-la-gi

Zhangyizhong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21825
Tên thay thế 1999 TR88
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0016947
Viễn điểm quỹ đạo 2.8183599
Độ lệch tâm 0.1694307
Chu kỳ quỹ đạo 1366.5684294
Độ bất thường trung bình 147.66148
Độ nghiêng quỹ đạo 1.55941
Kinh độ của điểm nút lên 56.45946
Acgumen của cận điểm 253.92176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21825 Zhangyizhong (1999 TR88) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21825 Zhangyizhong
31-21825-zhangyizhong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)