User Tools

Site Tools


31-21818-yurkanin-la-gi

Yurkanin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21818
Tên thay thế 1999 TJ32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8570166
Viễn điểm quỹ đạo 3.1896434
Độ lệch tâm 0.0550100
Chu kỳ quỹ đạo 1920.1128514
Độ bất thường trung bình 161.14488
Độ nghiêng quỹ đạo 2.02051
Kinh độ của điểm nút lên 342.23092
Acgumen của cận điểm 115.75187
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

21818 Yurkanin (1999 TJ32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21818 Yurkanin
31-21818-yurkanin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)