User Tools

Site Tools


31-21817-yingling-la-gi

Yingling
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21817
Tên thay thế 1999 TG32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1832603
Viễn điểm quỹ đạo 3.1314355
Độ lệch tâm 0.1784063
Chu kỳ quỹ đạo 1582.2352255
Độ bất thường trung bình 248.54913
Độ nghiêng quỹ đạo 4.22179
Kinh độ của điểm nút lên 206.30282
Acgumen của cận điểm 300.05719
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21817 Yingling (1999 TG32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21817 Yingling
31-21817-yingling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)