User Tools

Site Tools


31-21815-fanyang-la-gi

Fanyang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21815
Tên thay thế 1999 TF29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2158788
Viễn điểm quỹ đạo 2.5947316
Độ lệch tâm 0.0787536
Chu kỳ quỹ đạo 1362.5539590
Độ bất thường trung bình 193.84098
Độ nghiêng quỹ đạo 4.21573
Kinh độ của điểm nút lên 207.32144
Acgumen của cận điểm 69.56800
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21815 Fanyang (1999 TF29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21815 Fanyang
31-21815-fanyang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)