User Tools

Site Tools


31-21814-shanawolff-la-gi

Shanawolff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21814
Tên thay thế 1999 TQ27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0816706
Viễn điểm quỹ đạo 2.4159324
Độ lệch tâm 0.0743200
Chu kỳ quỹ đạo 1231.7572475
Độ bất thường trung bình 45.13434
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95355
Kinh độ của điểm nút lên 231.63610
Acgumen của cận điểm 322.07748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

21814 Shanawolff (1999 TQ27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21814 Shanawolff
31-21814-shanawolff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)