User Tools

Site Tools


31-21813-danwinegar-la-gi

Danwinegar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21813
Tên thay thế 1999 TK25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0410274
Viễn điểm quỹ đạo 2.8264760
Độ lệch tâm 0.1613658
Chu kỳ quỹ đạo 1386.7967626
Độ bất thường trung bình 243.54589
Độ nghiêng quỹ đạo 2.99428
Kinh độ của điểm nút lên 0.75936
Acgumen của cận điểm 228.43832
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21813 Danwinegar (1999 TK25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21813 Danwinegar
31-21813-danwinegar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)