User Tools

Site Tools


31-21801-an-erl-la-gi

21801 Ančerl là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi L. Sarounová ở Ondrejov Observatory.[1] Nó được đặt theo tên Karel Ančerl, who was a respected và successful Czech conductor thuộc Czech Philharmonic Orchestra.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008. 
31-21801-an-erl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)