User Tools

Site Tools


31-21798-mitchweegman-la-gi

Mitchweegman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21798
Tên thay thế 1999 SZ16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8766270
Viễn điểm quỹ đạo 2.6133050
Độ lệch tâm 0.1640733
Chu kỳ quỹ đạo 1228.6072181
Độ bất thường trung bình 175.78355
Độ nghiêng quỹ đạo 6.50416
Kinh độ của điểm nút lên 118.57301
Acgumen của cận điểm 267.62119
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21798 Mitchweegman (1999 SZ16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21798 Mitchweegman
31-21798-mitchweegman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)