User Tools

Site Tools


31-21795-masi-la-gi

Masi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Mallia
Nơi khám phá Campo Catino
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21795
Tên thay thế 1999 SN9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9219252
Viễn điểm quỹ đạo 2.8400714
Độ lệch tâm 0.1928070
Chu kỳ quỹ đạo 1341.9521953
Độ bất thường trung bình 91.75530
Độ nghiêng quỹ đạo 1.84129
Kinh độ của điểm nút lên 337.16387
Acgumen của cận điểm 81.84789
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21795 Masi (1999 SN9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1999 bởi F. Mallia ở Campo Catino.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21795 Masi
31-21795-masi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)