User Tools

Site Tools


31-21791-mattweegman-la-gi

Mattweegman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21791
Tên thay thế 1999 SR7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0188633
Viễn điểm quỹ đạo 2.7345725
Độ lệch tâm 0.1505667
Chu kỳ quỹ đạo 1338.3351379
Độ bất thường trung bình 133.61531
Độ nghiêng quỹ đạo 7.59502
Kinh độ của điểm nút lên 48.86966
Acgumen của cận điểm 289.11109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21791 Mattweegman (1999 SR7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21791 Mattweegman
31-21791-mattweegman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)