User Tools

Site Tools


31-21789-frankwasser-la-gi

Frankwasser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21789
Tên thay thế 1999 SH7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9037994
Viễn điểm quỹ đạo 2.6691810
Độ lệch tâm 0.1673704
Chu kỳ quỹ đạo 1262.8519744
Độ bất thường trung bình 137.08661
Độ nghiêng quỹ đạo 6.39263
Kinh độ của điểm nút lên 108.07266
Acgumen của cận điểm 293.36822
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

21789 Frankwasser (1999 SH7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21789 Frankwasser
31-21789-frankwasser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)