User Tools

Site Tools


31-21778-andrewarren-la-gi

Andrewarren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21778
Tên thay thế 1999 RF225
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1052068
Viễn điểm quỹ đạo 2.7233288
Độ lệch tâm 0.1280144
Chu kỳ quỹ đạo 1370.1767258
Độ bất thường trung bình 337.61062
Độ nghiêng quỹ đạo 1.44784
Kinh độ của điểm nút lên 159.50521
Acgumen của cận điểm 346.17128
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21778 Andrewarren (1999 RF225) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21778 Andrewarren
31-21778-andrewarren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)