User Tools

Site Tools


31-21770-wangyiran-la-gi

Wangyiran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21770
Tên thay thế 1999 RF211
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2361991
Viễn điểm quỹ đạo 2.4671985
Độ lệch tâm 0.0491133
Chu kỳ quỹ đạo 1317.2583901
Độ bất thường trung bình 149.22754
Độ nghiêng quỹ đạo 5.07145
Kinh độ của điểm nút lên 293.80544
Acgumen của cận điểm 72.19081
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21770 Wangyiran (1999 RF211) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21770 Wangyiran
31-21770-wangyiran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)