User Tools

Site Tools


31-21758-adrianveres-la-gi

Adrianveres
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21758
Tên thay thế 1999 RT196
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0745416
Viễn điểm quỹ đạo 2.5052696
Độ lệch tâm 0.0940493
Chu kỳ quỹ đạo 1265.6825539
Độ bất thường trung bình 123.66166
Độ nghiêng quỹ đạo 6.33019
Kinh độ của điểm nút lên 265.73843
Acgumen của cận điểm 149.28642
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21758 Adrianveres (1999 RT196) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21758 Adrianveres
31-21758-adrianveres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)