User Tools

Site Tools


31-21753-trudel-la-gi

Trudel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21753
Tên thay thế 1999 RJ180
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2534321
Viễn điểm quỹ đạo 2.6591757
Độ lệch tâm 0.0825923
Chu kỳ quỹ đạo 1406.1174075
Độ bất thường trung bình 5.97859
Độ nghiêng quỹ đạo 8.18300
Kinh độ của điểm nút lên 115.85877
Acgumen của cận điểm 328.54313
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21753 Trudel (1999 RJ180) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21753 Trudel
31-21753-trudel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)