User Tools

Site Tools


31-21752-johnthurmon-la-gi

Johnthurmon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21752
Tên thay thế 1999 RC179
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0897963
Viễn điểm quỹ đạo 2.6859521
Độ lệch tâm 0.1248298
Chu kỳ quỹ đạo 1347.7693911
Độ bất thường trung bình 35.01004
Độ nghiêng quỹ đạo 5.15475
Kinh độ của điểm nút lên 44.53740
Acgumen của cận điểm 50.23229
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21752 Johnthurmon (1999 RC179) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21752 Johnthurmon
31-21752-johnthurmon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)